waar nog steeds vier oude vrouwen een tehuis vinden, de „Bethlehem-vergadering" in de Buiten Nieuwstraat, met haar mooien gevel (1630), die in 1924 op voorbeeldige wijze gerestaureerd werd. De leelijke houten ramen werden door passende kruis- vensters vervangen, terwijl de ontsierende deur plaats maakte voor een halfrond poortje. De grauwe pleister werd afgebikt, zoodat de warmroode baksteen weer voor den dag kwam en opnieuw gevoegd werd. Het fries met de kloeke leeuwenkoppen links en rechts en het meesterlijk gehouwen gevelsteentje met een voorstelling van den Kerstnacht geven een bijzonder accent aan dit zoo zuiver bewaarde oud- hollandsche geveltje. ESSPaÊsWiir 86

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 102