en renten en die zoowel met de levende hand als per testament gedaan werden. Het kwam in die jaren dan ook herhaaldelijk voor, dat deze verga deringen in tijden van nood aan de stad geld leenden of op andere wijze deze uit een tijdelijke impasse hielpen. Zoo hield de magistraat ook op deze instellingen toezicht en de „voirstaenders" moesten aan haar rekening en verantwoording afleggen. Niettemin slopen in later jaren dikwijls velerlei misbruiken in, die tot ergerlijke toestanden aanleiding gaven. Onder dergelijke omstandigheden en ook als de vergadering bouwvallig geworden was als de Toe Boecopsvergadering in 1664, hieven raad en schepenen deze eenvoudig op en brachten het geen over was onder bij een andere instelling van liefdadigheid, zooals de Toe Boecopsvergadering in 1664 bij het St Geertruids- en Catharinen gasthuis. De Brandtsvergadering die wij boven reeds noemden, gesticht op 27 Augustus 1528, heeft nog steeds haar huizen in de z.g. Brandtsteeg, waar een gedenkplaat in den gevel aangeeft, dat deze vergadering in 1899 vernieuwd werd. In 1935 werd een deel van de Brandtsteeg aan de Vereenigde Gast- en Prove niershuizen, die het beheer voerden, verkocht. De oudste nog bestaande vergadering is de Uiter- wijks-vergadering, die in 1415 door Johan Kenneken gesticht, haar naam ontleent aan het bekende Kamper geslacht de Uterwijcks, dat jarenlang deze stichting beheerde. Deze vergadering werd in 1904 met enkele andere (de Vordens-, Vorens-, Budels- en Toe Boecopsvergaderingen) ondergebracht in een gemeenschappelijk gebouw in de Groenestraat (no 188), pp de plaats van de totaal vervallen en verwaarloosde huisjes van de Vordens- en Budels- vergaderingen. Tenslotte willen wij niet nalaten de aandacht te vragen voor een typische nog bestaande vergadering, 85

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 101