INHOUD Voorbericht6 Bij den tweeden en den derden druk 8 Hoofdstuk I: Overzicht10 Hoofdstuk II: De oudste houten huizen 24 Hoofdstuk III: Het Gothische huis32 Hoofdstuk IV: Het Renaissance huis 38 Hoofdstuk V: Trapgevels en tuitgevels 50 Hoofdstuk VI: De stijl van Hendrick de Keyser 64 Hoofdstuk VII: De Amsterdamsche gevel 78 Hoofdstuk VIII: De stijl van Jacob van Campen 86 Hoofdstuk IX: De stijl van Philippe Vingboons 96 Hoofdstuk X: De stijl van Adriaan Dortsman 114 Hoofdstuk XI: De halsgevel126 Hoofdstuk XII: De klokgevel138 Hoofdstuk XIII: De verhoogde lijstgevel 142 Hoofdstuk XIV: De lijstgevel156 Hoofdstuk XV: De plattegrond 168 Hoofdstuk XVI: De naleving van het ordenboek 206 Hoofdstuk XVII: De stijlnamaak218 Hoofdstuk XVIII: De woningbouw226 Hoofdstuk XIX: Hoe nu?230 Lijst van vermelde huizen245 5 Blz

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 9