sance poortjes, maar niet aan de Amsterdamsche klassieke gevels. De pilasterkapiteelen die geheel on beschadigd onder de korst verf voor den dag kwamen, zijn niet star naar de ordenboeken gemaakt, maar met een zekere vrijheid gevormd en gehakt. Er spreekt nog iets uit van het speelsche van de Renaissance. Bij de restauratie werden de laat-achttiend'eeuwsche ven sters met hun kromme paarse ruiten behouden. Zij waren niet leelijk en dat was voldoende reden om ze te behouden. De groote buitenlantaarns die in den tuin zwierven, zijn weder aangebracht en steken wel twee meter buiten den gevel, een netwerk van verorde ningen ten spijt. Zij geven schilderachtige schaduw schimmen op den vlakken zandsteenen onderbouw. Boven de buitendeuren van de Coeymans-huizen zijn, naar Amsterdamsche gewoonte, bij de restauratie in 1933 gesmede hekken aangebracht. Omdat het bouw werk sedert lang eigendom van de Gemeente is en als H.B.S. in gebruik, zijn daarin de Amsterdamsche em blemen verwerkt, het stadswapen en het stadszegel. Accijnshuis Oudebrugsteeg

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 99