92 Aan den gevel van de Coeymanshuizen kwamen bij de restau ratie de baksteenen muurvlakken onder de pleisterlaag voor den dag. De versierende deelen bleken van zandsteen te zijn

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 96