De Coeymanshuizen thans H.B.S. na de restauratie van de gevels in 1933. Ongeveer in 1780 werden in den onderbouw de getraliede steenen vensters en daarboven de houten kruisvensters vervangen door schuiframen met paars glas. In de 19e eeuw werd de gevelver hooging. de mezzanino weggebroken en door een hoogeren muur met vensters vervangenzoodat maar een klein dak overbleef 91

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 95