82 Een der voorbeelden van de Amslerdamsche volksbouwkunst 1625-1675 aan de Prinsengracht hoek Brouwersgracht. De vroe gere trapgevels zijn afgekloofd tot tuitgevels. De vroegere kruis- vensters zijn vervormd tot schuiframen. Restauratie 1929

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 86