Het huis Spuistraat 88 van 1640 is een goed bewaard gebleven voorbeeld van den Amsterdamschen bouwstijl

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 83