bedeeld, niettemin iets schoons voortbrachten. Tot de werkstukken van deze groep, die men pleegt te noe men de school van de Keyser, behoort het majestueuze pand, het dubbele huis aan de Heerengracht 170, 172 tegenover de Driekoningenstraat. Zijn werk heeft lang en veelvuldig nagewerkt. Van zijn zoon Pieter de Keyser kennen wij het poortje van het Wijnkoopers- gildehuis aan de Koestraat en den gevel van de Saaihal aan de Staalstraat. Maar talloos zijn de woon huisgevels, waarin de vormen van den grooten voor ganger weerklank vinden. Hendrick Corneliszoon de Keyser noemde zich in zijn levensavond, in zijn testament: deser stede Steenhou- der. Hij eerde daarin wel zeer duidelijk zijn ambacht. Wie hem in zijn grootste kunst wil kennen, bezie het bronzen beeld van Erasmus, dat bewaard bleef uit de ramp van Rotterdam en het grafmonument van Prins Willem van Oranje in de Groote Kerk te Delft. Over Hendrick de Keyser is veel geschreven. Dat zal gekomen zijn doordat het reeds genoemde boek Archi- tectura Moderna van 1631 zoozeer de aandacht op hem vestigde. De architect en kunsthistoricus A. W. Weissman wijdde aan hem menig opstel. Dr Elisabeth Neurdenburg maakte een groot en mooi boek over den meester. Het is wonderbaarlijk zooveel gegevens over dezen kunstenaar en zijn zonen en verdere familie leden vergaard zijn. We leeren daaruit dat ,,Mr Hen- rick steenhouwer van Amstelredam" bovenal beeld houwer was, dat hij bij herhaling de levering van steenhouwwerken en beeldhouwwerken aannam, voor Amsterdamsche bouwwerken of elders in Nederland of buiten de toenmalige grenzen, waartoe als het meest bekende behoort de beelden in de galerij van het Kasteel de Frederiksborg in Denemarken, te Hil- leröd, een stadje benoorden Kopenhagen. Verder lee- 72

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 76