70 Een van de kraagsteenen in de accoladebogen van den gevel O.Z. Voorburgwal 22, ongetwijfeld uil de werkplaats van Hendrick de Kevser

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 74