65 HEKÜRlCK DE REU SER 1565-1621 Hier leeft, die leven gaf aen marmer, en metael. Uvoir, albast, en klay; dies laet zich Uitrecht hooren: Is Rome op Keizers prat en Keizerlijcke prael, De Keizer van de kunst is uil mijn' schoot gebooren. Amsterdamsche Woonhuizen 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 69