HOOFDSTUK VI DE STIJL VAK H EK D R1 C K DE KEZJSER In den tijd dat de trapgevel te Amsterdam in gebruik was, verscheen onder de steenhouwers een groot kun stenaar, Hendrick Cornelisz dc Keyser. Hij was ge boren te Utrecht in 1565 en overleed te Amsterdam in 1621. Hij vormde het middelpunt van een geslacht van kunstenaars, van meubelmakers, steenhouwers, beeldhouwers en schilders, dat Nederland vele schoo- ne stukken heeft nagelaten. Van de woonhuizen die Hendrick gemaakt heeft zijn er slechts weinige over gebleven. Het huis O.Z. Voorburgwal 57 tegenover de Oude Kerk is, hoewel geschonden, tot ons gekomen. Ook een dubbel huis aan den Singel 140, 142, niet ver van de Torensluis staat er nog, hoewel sterk ge wijzigd en voor één helft onherkenbaar verbouwd. Na de Keysers dood verscheen, in 1631, een fraai boek waarin het levenswerk van den kunstenaar is af gebeeld, Architectura Moderna genaamd. Men ziet daarin kopergravuren van de Zuiderkerk, de Wester- kerk, de Noorderkerk en ook eenige gevels, waarbij de hiervoren genoemde. In het jaar 1940 werd er een aan de serie toegevoegd. Aan den O.Z. Voorburgwal 22 stond een verwaarloosd huis dat tegelijk met een groep belendende huizen zou worden afgebroken. Door belangstellende samenwer king werd niet alleen bereikt, dat de gevel bleef, maar dat deze op bescheiden wijze hersteld werd, de pleisterlaag verwijderd en de versierende onderdee- 64

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 68