van vóór de glazen spiegels. De Gouden Spiegel en de Zilveren Spiegel werden in 1614 gebouwd voor Bri- gitta Spieghel. Er is nog een type gevel, waarvan te Amsterdam geen enkel voorbeeld te vinden is. Dat is de schouder gevel. Dit is een tuitgevel met een neiging naar den trap gevel, een recht beëindigde top met onder en boven en halverwege tafeltjes, soms met in den schuinen contour twee tafeltjes en dan met vlechtingen en met eenige uitgemetselde lijsten, muizetand genaamd. Men ziet deze toppen een enkele maal in het Oversticht. maar ook te Enkhuizen tegen de Groote Kerk en te Naarden zijn twee fraaie voorbeelden, achtergevels van huizen aan de Kloosterstraat. Maar Amsterdam heeft geen enkelen schoudergevel. Trapgevel Tuitgevel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 67