38 De gevel Heerengracht 38 is een der weinige voorbeelden van den overgang van den trapgevel tot een meer rijke vormgeving. Dit is de linkerhelft van een dubbel huis. De onderverdieping is later. Boven zijn kruiskozijnen geweest niet glas in lood en luiken

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 62