55 De top Utrechtsche straat 141, een laat voorbeeld van den Am- sterdamschen trapgevel. In het schild van den leeuw staat 1P67

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 59