54 ivÈi Aan de Utrechtsche straal 141 is een trapgevel met een zittende leeuw Deze top zou men naar de vormen vroeger schatten dan 1667

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 58