De witte blokjes, die vroeger van harde Fransche kalksteen, Gobertanger steen waren, welke het belief de steeds wit te blijven, althans op de weerzijde, wer den nu gemaakt van zandsteen, uit de omgeving van Bentheim afkomstig. Deze zandsteen werd in de na tuur grauw en dit zal later de reden zijn geweest om de steen te verven, om de blokjes en lijsten weder licht van kleur te maken. Dit verven is niet gebeurd kort nadat de gevels gereed waren. Het geschiedde later, toen het schilderen met de Lodewijkstijlen me- dekwam. De vroeg-17e eeuwsche trapgevels werden met goud en kleuren opgesierd; een geheel andere werkwijze. Men moet scherp onderscheiden het be schilderen of schilderen, verven van gevels. De Re naissance gevels werden opgesierd met verguldsel, met penseelornament, sierletters en zooveel meer. Daar is heel weinig van bewaard gebleven omdat la tere menschengeslachten de verfkwast over alles haalden. Toen de bekende gevels aan de Nieuwmarkt 20 en 22 werden schoongemaakt, kwam aan de leeuwenmas kers en aan de jaarsteenen goud voor den dag. Toen de geheel zandsteenen gevel te Kampen aan de Oude straat 119 bij de restauratie van de korst verf ontdaan was, werden geheele spreuken, overblijfselen van ornament en het jaarcijfer zichtbaar. De gevels van om en bij 1600 moeten een levendige kleur gehad hebben. Roode baksteen, witte banden en lijsten, goud en kleur. De groote hoeveelheid hout aan de puien, keldervallen, kruiskozijnen, luiken, was niet gekleurd. Alle hout, binnen en buiten, aan zolderin gen, gevels en aan meubilair was eikenhout zonder meer. Binnen kleurde dit langzaam bij door het licht en de geuren en den rook, buiten door het weer. Daar om is het verkeerd eikenhout te vernissen; dan is het 52

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 56