linkerzijde op regelmatigen afstand steenen blokjes het gevelvlak beëindigen. Hieruit blijkt, dat ter rech terzijde de gevel is afgekloofd en dat we te doen heb ben met de overgebleven helft van een dubbelen gevel, een veel voorkomend geval. Dit geveltje is als archi tectonische zeldzaamheid zeer waard behouden te blij ven of een verantwoorde restauratie te ondergaan. Een gevelsteen met de voorstelling van den Hollandschen Tuin een leeuw in gevlochten omtuining en twee koppen in hoog reliëf, zijn thans in het Rijksmuseum. Deze stukken verdienen bij een restauratie op hun plaats terug te komen. Tot voor kort stond aan de Kerkstraat 375 aan het Am- stelveld een veel latere gevel, waarin twee klauwstuk- ken uit deze stijlperiode voorkwamen. Deze gevel is afgebroken, de klauwstukken die zoek waren, zijn te recht gekomen, zie achter in dit boek, blz. 244. 49 Type renaissance huis Amsterdamsche Woonhuizen 4

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 53