Tot voor enkele jaren stond aan de Kerkstraat no. 375 een lSe eeuw- sche halsgevel, met klauwstukken afkomstig van een ouder bouw werk. Dergelijke vroeg renaissance klauwstukken zijn in den trap gevel van het St. Jans Gasthuis te Hoorn van 1563

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 52