Het laatste overgebleven huis te Amsterdam met renaissance- motieven aan den top, aan de Sint Annenslraat 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 46