39 De oude voorgevel van het Burgerweeshuis aan de Kalverstraal van 1560 was een goed voorbeeld der vroege renaissance. Ka als hotel de Keizerskroon te hebben gediend werd dit bouwwerk afgebroken

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 43