HOOFDSTUK IV HE7 RE KAISSA KCE HUIS Teen in de zestiende eeuw Nederland deel uitmaakte van het machtige rijk van Keizer Karei V, ontstond er wisseling tusschen Noord en Zuid. Kunstenaars uit de lage landen gingen naar Italië om daar kunst en we tenschap te beoefenen. Kunstzinnige ambachtslieden uit het Zuiden kwamen naar het welgestelde Noor den. Als een der herinneringen daaraan ziet men de oud-Hollandsche kleurige tegels, hier gebakken, doch versierd met motieven uit het Zuidelijk klimaat. Ook de bouwkunst werd beïnvloed. Zoo ziet men te Dor drecht het Muntpoortje, met Italiaansche motieven, te Antwerpen de Beurs en te Luik het Bisschoppelijk paleis, beide met Spaansche kunstvormen, te Zalt- bommel aan de Waterstraat een prachtig Italiaansch fragment in den gevel van een woonhuis. Van deze kunst, de vroeg-Renaissance, heeft Amster dam eenige voorbeelden gehad, maar er is geen enkel van bewaard gebleven: slechts enkele poortjes van deze kunstperiode zijn tot ons gekomen. Dat zijn het poortje van de Agnietenkapel aan den Oudezijds Voorburgwal van 1571, waar tot de restauratie op stond 1631, het poortje van het weeshuis in de Lu- ciensteeg met een valsch jaartal 1634, doch uit den zelfden tijd als het andere poortje en beide afkom stig van de stadswerkplaats, de scafferij die lag op den hoek van de Oude Turfmarkt en de latere Nieuwe Doelenstraat. Dan is er uit dien tijd het poortje van het weeshuis aan de Kalverstraat van 1581 en de Col- 38

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 42