geen stukje metaal te pas. De houtverbindingen en de planken werden met houten nagels vastgezet. Tot in onzen tijd zijn tal van bouwconstructies in gebruik die op deze bouwwijze zijn terug te brengen. Het oudste houten huis was buiten en binnen van eikenhout, door den tijd donker van kleur geworden, aan de buitenzijde soms geteerd. Het schilderen met olieverf in kleuren kwam eerst veel later in gebruik. De dakbedekking was oudtijds van riet, dat gesneden werd in de om de stad liggende veenplassen. Wegens de brandgevaarlijkheid kwamen daarvoor van klei ge bakken kromme tegels in de plaats, dakpannen. Onze dakpannen zijn daarvan afgeleid. De brandverzeke ring spreekt nog van een dak met harde dekking. Daarmede is bedoeld met dakpannen of met leien. Dakleien werden in Amsterdam alleen toegepast aan groote gebouwen, aan het Stadhuis en de kerk. 31 Type houten huis

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 35