Het houten huis te Edam, door de opengedraaide bovendeur naar buiten gezien en in doorsnede geteehend

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 31