25 Laat Gothisch, geheel houten huisje tc Edam, Achterhaven; de groote deur opzij is er later ingemaakt. Gerestaureerd 1935

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 29