21 Pui van het huisje ln de bonten os te Monnikendam. Derge lijke puien moeten er te Amsterdam veel geweest zijn, maar er is geen enkele van bewaard gebleven. Gerestaureerd 1923

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 25