Heemschut- Se ri e VELE NIEUWE DEELEN ZIJN IN VOORBEREIDING UITGAVE C.V. ALLERT DE LANGE - AMSTERDAM Onder redactie van den Bond Heemschut A. A. Kok, De historische schoonheid van Amsterdam, 6e druk Dr Jac. P. Tkijsse, Een jaar in T hijs se' hof, 5de druk W. H. Schukking, De oude vestingwer ken van Nederland, 3de druk Prof. Willem v. d. Pluym, Het Neder- landsche binnenhuis 1450-1650, 4e druk Prof. Willem van der Pluym, Het Neder- landsche Binnenhuis 1650-1750 F. Koster, Ons schoone land, 3de druk Dr G. N. Honig, De vroege Middeleeuwen in Holland, 2de druk Dr E. H. ter Kuile, De torens van Neder land, 4e druk Dr Mr J. Belonje, Steen en charters, 4de druk Ir P. J. 't Hooft, Nederlandsche boerde rijen, 4e druk J. C. Kerkmeyer, De historische schoon heid van Hoorn, 4de druk Ir. G. A. Overdijkink, Langs onze wegen, 2de druk A. A. Kok, Amsterdamsche woonhuizen* 4de druk J. M. Sterck-Proot, De historische schoon heid van Haarlem, 3de druk E. van Houten, Amsterdamsche merk waardigheden, 3de druk M. Barendrecht-Hocn, Boomen in het Ne- derlandsche landschap, 2de druk Dr Elisabeth Neurdenburg, De historische schoonheid van Groningen, 3de druk M. P. van Buijtenen, Hindeloopen, Fries- lands elfde stede, 3de druk Dr Ir J. T. P. Bijhouwer, Nederlandsche tuinen en buitenplaatsen, 2de druk N. Ottema, Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland, 2de druk Jlir Dr E. O. M. van Nispen tot Seve- naer, Nederlandsche kasteelen, 3dc druk Mr F. J. van Lanschot, 's Hertogenbosch, 2e druk J. R. W. Sinninghe, Over volkskunst, 2de druk Dr Jac. P. Thijsse, Onze duinen. 2de druk Mr J. J. Beyerman, De historische schoonheid van Dordrecht, 2de druk Jhr Dr D. P. M. Graswinckel, Neder- landsche hofjes, 2e druk Dr H. E. van Gelder, s-Gravenhage, 2de druk H. W. Alings, Amsterdamsche gevelstee- nen 2de druk Vincent J. M. Eras, Over sloten en sleu tels W. J. Rust, De Gooische dorpen. 2e druk Dr A. Kessen, Maastricht, 2e druk Ferd. Timmermans, Luidklokken en bei aarden in Nederland Th. P. H. Wortel, Oud Alkmaar Mr A. Bouman, Nederlandsche orgels Dr Elisabeth Neurdenburg, Oude Neder- landsche Majolica en Tegels, Delftsch aardewerk 2e druk W. Bogtman, Nederlandsche glasschilders Ir Hugo van Oerle, Oud Leiden Ir P. J. 't Hooft, Dorpen in Zeeland. 2de druk Dr A. van Hulzen, Utrecht. 2de druk Dr J. Fransen, Schoon Enkhuizen. 2de druk G. C. E. Crone, Nederl. Binnenschepen. 2de druk Dr J. A. Bierens de Haan en A. A. Kok, Heemschut, 2de druk Dr R. van Luttervelt, Schoonheid aan de Vecht P. T. A. Swillens, Nederland in de Prent kunst 2de druk Vincent Cleerdiu, Het Brabantsche Dorp Ir J. Beckering Vinckers, Zalt-Bommel De prijs van de deelen bedraagt 1.90 gecart.; 2.45 geb.; dubbel nummer f5.80 gecart.; f4.75 geb. Alom verkrijgbaar in den Boekhandel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 258