LIJST VAN VERMELDE AMSTERDAMSCHE WOONHUIZEN Achtergracht 28-34 Amstel 216 Blauwburgwal 22 Bagijnhof 34 Beulingstraat 5-7 Bloemgracht 87-91 Damrak 83 Damrak 85 Frederiksplein 10 Heerengracht 38 Heerengracht 40 Heerengracht 59 Heerengracht 106 Heerengracht 160 Heerengracht 168 Heerengracht 170-172 Heerengracht 218-220 Heerengracht 284 Heerengracht 346 Heerengracht 364-370 Heerengracht 380-382 Heerengracht 412 Heerengracht 462 Heerengracht 474 Heerengracht 493 Heerengracht 495 Heerengracht 507 Heerengracht 512 128 112 184 120 117 141 24 29 162 81 157 137 162 130 58 160 130 163 153 136 102, 103 72 84 83 150 84 137 222 186 187, 189 116 115, 121 148 200 201, 205 198 199 202 203 194 195 245 Volgens de straatnamen alphabetisch gerangschikt. De eerste rij cijfers verwijzen naar den tekst, de tweede naar de afbeeldingen. Blz. Blz.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 249