237 Het bovenbordes van de trap in het kantoorgebouw Keizersgracht hoek Berenstraat. De trappen zijn ambachtelijke werkstukken

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 241