iHI 235 Sloep cn hoofdingang van het in 1935 gemaakte kantoorgebouw Keizersgracht 316 hoek Berenstraal. De hoofdelementen van hel grachtenhuis zijn gehandhaafd. De vormen en materialen zijn geen stijlnamaak

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 239