De Vinkenslrual, naar een teekening van Louis Soonius, 1912. Aan de schilderachtige schoonheid komt een einde door bouwvalligheid. Dan moe ien de huizen vernieuwd worden en getracht de schoonheid te doen herleven

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 235