n Een bepaald type heeft het woonhuis van den aan vang der twintigste eeuw niet. De plattegrond is nog vrijwel dezelfde als voorheen. Alleen in de woning blokken wordt van alles bedacht om aan de vele voor schriften te voldoen, met als resultaat een samenge stelde indeeling met vele wanden, portalen en deuren. Terwijl in andere landen een nieuwe eenkamerwoning één deur heeft, zijn voor een Amsterdamsche woning die aan alle voorschriften voldoet, minstens 20 deuren noodig. Was het wonder, dat er benoorden Amster dam een deurenfabriek ontstond, die alle voorstelling tart en het onmogelijk heeft gemaakt nog een deur uit de hand te maken? Het laatste nieuws is dat een overdadig offer ge bracht wordt aan het zonlicht, door toepassing van spiegelruiten en ijzeren ramen, balcons aan de achter zijde van beton met borstweringen van gaspijpen met metalen gaas. In hoeverre hiermede iets goeds be reikt wordt zal de tijd leeren. De ijzeren onderdeden zullen geen langen levensduur hebben. De rechtlijnig heid der gebouwen en het ontbreken van profielen en ornament is veelal het gevolg van de onmacht der ont werpers, die niet teekenen kunnen, alleen lijnen kun nen trekken langs teekenhaak en driehoek. 229 1939 Woningblok in 't nieuwe West Amsterdamsche Woonhuizen 15*

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 233