HOOFDSTUK XVIII DE WONINGBOUW Sedert de beurs aan het Damrak gebouwd werd, ont stond er een ommekeer in de bouwkunst. De gepleis terde gevels en de namaak natuursteen, de geverfde deur en het stuc-plafond hadden afgedaan. Gestreefd werd naar eerlijkheid in de keuze van materiaal. Dat heette toen redegevende bouwkunst. De gevels wer den tot platte vlakken van baksteen zonder meer. De aanzetten van bogen, drempels van vensters werden gemaakt van ferme blokken zandsteen. In het geheel lag iets van de echte oude Amsterdamsche bouwkunst, de volkskunst van vóór de vreemde invloeden, van de geveltypen tusschen 1625—1675, hiervoren genoemd. Maar wat 't belangrijkste was, het proportiestelsel was teruggekomen. De Koopmansbeurs is ontworpen op een verhoudingsstelsel, gebaseerd op den bekenden egyptischen driehoek, een rechthoekige driehoek met liggende zijde van 4 en staande van 5. De eerlijkheid ging verder, naar binnen, waar wan den en stookplaatsen van baksteen gemaakt werden, een terugslag die verder ging dan het Hollandsche interieur ooit gekend had. Want in het oudste binnen huis men kan het op de oude schilderijen zien waren de wanden wit bepleisterd, afgewerkt met een plint van gefigureerde kleurige tegels en een enkele maal met eikenhouten lambrizeeringen. Schoon werk baksteen in huis deed men nooit. Dat vindt men al leen op plekken die niet bewoond werden, zooals de steenen trappen in de dikke muren van den kerktoren 226

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 230