naar iets nieuws. Aan den architect H. P. Berlage komt de eer toe het eerst dien drempel te hebben overschreden. Na het bouwwerk van den glaswinkel Spui hoek Kalverstraat in stijlnamaak te hebben tot stand gebracht, kwam hij in 1898 voor den dag met het ontwerp van de Koopmansbeurs aan het Damrak, een bouwwerk dat na 40 jaren nog bekoort, zoowel uitwendig als binnen, dat nu nog menigeen tot leiding en leering kan zijn, ondanks vele daarna verkondigde theorieën in al of niet geslaagde proefnemingen. Op de tentoonstelling te Rotterdam in den zomer van 1941, genaamd Honderdveertig jaar baksteen in de Nederlandsche bouwkunst, nam Berlages beurs een eervolle plaats in, bleek een mijlpaal te zijn in de ge schiedenis der Nederlandsche bouwkunst 225 Damrak 62 Amsterdamsche Woonhuizen 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 229