zorg gemaakt. Er werden studiereizen voor gemaakt, boekwerken met groote fotoreproducties en met op metingen van oude bouwwerken. Deze boeken, die se dert meer dan een kwart eeuw uit de mode zijn en, voor zoover ze niet vernietigd zijn. voor luttele be dragen te koop zijn, vormen nu een prachtig studie materiaal voor heel iets anders, voor de bestudeering der bouwkunst in verband met de restauratie van oude bouwwerken. Bovendien komen in deze boek werken veel afbeeldingen voor van bouwwerken vóór de restauratie. Deze, gelegd naast afbeeldingen van deze monumenten na restauratie zijn leerzame stof. De gevels der huizen uit dezen tijd van stijlnamaak zijn op het eerste gezicht wel aardig, maar bij scherp bezien bevredigen ze niet. Dat komt doordat er aan den vorm en aan de kleur iets mis is. De vormen werden afgekeken van echte oude voorbeelden, dat wil zeggen de onderdeelen en de profielen, maar de verdeeling van het gevelvlak niet. De proportie ont breekt. De kleur is veelal mis door de toegepaste ma terialen en de bewerking. De baksteenen zijn van ma- chinalen oorsprong, soms nog eens, om extra glad te zijn, nageperst. De natuursteen is te netjes en te regel matig behakt of is van kunststeen, die later geverfd moest worden. Tot de grootste bouwmeesters uit het tijdperk der stijlnamaak behoorde het geslacht der Springers,waar van Jan Springer het meest uitblonk. Behalve de Stadsschouwburg is van hem onder de woonhuizen te noemen het groote pand aan de Sarphatistraat bij het Frederiksplein, een huis in roode baksteen met ban den van groen verglaasde steenen; dat was in den tijd waarin het gebouwd werd, hoogst modern. Het heeft geduurd tot na de eeuwwisseling aleer van de stijlnamaak afscheid genomen werd om te zoeken 224

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 228