Een enkele maal waagde zich een architect aan zulk een rij huizen. Men ziet ze in de Plantage, in de Sar- phatistraat en langs de Weteringschans. De woningen werden geteekend en gemaakt door den timmerman- eigenbouwer. Ditzelfde ras, dat oudtijds de aantrek kelijke klokgevels bouwde, was door gebrek aan lei ding aesthetisch achterop geraakt. In dien tijd zijn ook meer dure huizen gebouwd. Het getal der bouwkundigen die zich architect noemden nam toe. Had vroeger de schoone stad één, twee, hoogstens drie bouwmeesters, mannen uit het vak die door persoonlijke gaven naar voren kwamen, nu kwamen er vele architecten. Enkelen noemden zich ter onderscheiding van de overigen ingenieur-archi tect, dat was deftiger. Deze groep bouwmeesters zocht naar houvast in de bouwkunst en vond de stijlnamaak uit. Er ontstonden plaatwerken met afbeeldingen van oude bouwwerken. Op de avondteekenscholen werd daaruit les gegeven. Als er een woonhuis of een kerk gemaakt zou worden, moest eerst beslist worden in welken stijl dit zou gebeuren. Zoo ontstond aan de Weteringschans de kerk der Vrije Gemeente in Ro- maanschen stijl, daartegenover het Gymnasium in classieken stijl, aan den Heiligeweg een winkel met Gothischen gevel, op den hoek van de Kalverstraat en den Heiligeweg een huis in den stijl der Hollandsche Renaissance, op de Heerengracht 380-382 over de Beu- lingsluis een dubbel heerenhuis met overdadig veel beeldhouwwerk in style Franfois I. In dien tijd stootte niemand zich eraan dat aan de Oude Turfmarkt van den tweelinggevel van Philippe Vingboons de rech ter helft werd afgebroken, alleen de gevel terwijl het huis bleef staan, en een nieuwe gevel in den namaak - stijl der Hollandsche Renaissance werd gebouwd. Deze bouwwerken werden met den grootsten ernst en 222

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 226