m III Si! 3E3 II SI 1 JWU Door gansch Nederland vindt men voorbeelden van dezen bouwstijl als aandenken aan de Bataafsche Re publiek en wat daaruit overbleef. Het belastingstelsel bracht mede, dat de steden voorzien werden van een soort stadspoorten, niet voor verdediging bestemd, doch voor de commiezen. In den Haag ziet men eeni- ge aan de noordzijde van de oude stad. In Haarlem stonden er tot voor kort twee op de plek van de vroe gere Houtpoort. Te Amsterdam zijn er vele geweest, waarvan er nog één over is, die men moet weten te vinden, in het Weteringplantsoen, nu een huisje voor den stedelijken tuindienst. De Willemspoort, meer bekend als de Haarlemmerpoort, is een aanverwant bouwwerk van 1840. Maar, zoo reeds vermeld, woonhuizen uit dien tijd en in dien bouwstijl zijn er maar heel weinig. Een goed voorbeeld en geheel ongeschonden is te zien aan de Keizersgracht 264. HUP 217 |AKNO| 1 11Q20I Vroegere Leesmuseum Rokin

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 221