17 LDER ZOLDER VERDIEPING OPKAMER HU15 ONDERHUIS KELDeK 5m ONDERHUIS VOORHUIS Het huisje aan den Oudezijds Achterburgwal (Walepleintje) 165. waaruit de indeeling van het oud-Amsterdamsche huis blijkt Amsterdamsche Woonhuizen 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 21