212 De gevel Heerengracht 507gerestaureerd 1939 is een voorbeeld van stijlvermenging. Deze gevel is in oorspronkelijken staat 17e eeuwsch, met een kolossaal orde. In de 18e eeuw werd het huis gemoderniseerd. Er kwam een hooge stoep voor. De kruisvensters werden tot schuiframen. Boven de stoep kwam de middenrisaliet met ornament in style Louis XIV

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 216