iflggjr--: 209 Ontwerpteekening van de soort zooals Berquin ze in kopergravure in zijn boek van 1789 geeft. Stoep met ronde palenhardsteenen onderbouw zonder hooge stoep. De verdeeling van het gevelvlak is weder classiek. Naleving van het ordenboek Amsterdamsche Woonhuizen 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 213