in particulier bezit. Voor een kennismaking met het poppenhuis kan verwezen worden naar het boek van Mr S. Muller Fz., Het oude Hollandsche huis, 1909. In dit boek worden de belangrijkste bekende poppen huizen afgebeeld en beschreven. Maar wellicht bestaan er nog meer, hier of in het buitenland, een merkwaar dig onderwerp voor een jeugdig kunsthistorica om daar de aandacht aan te wijden. 205 Balcon Heerengracht 495

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 209