geweest zijn ongeveer 1685. Het heeft weinig meer in zich van het oud-Hollandsche huis. VII. Een voor Amsterdam merkwaardige plattegrond biedt het huis Heerengracht 49&, het eenige bekende voorbeeld van een groote binnenplaats midden in huis. De dubbele hoogestoep voert met een monumentale buitendeur naar een ruime gang en een trappenhuis, waaromheen de voorvertrekken zijn gegroepeerd. De achtervertrekken, waarbij de groote zaal, een vertrek van 7 x lOl/2 M., fraai van verhouding, zijn slechts toegankelijk door de gang langs de binnenplaats, wel - ke niet smal is maar toch in monumentaliteit tekort schiet bij de formidabele afmetingen der kamers. Dit huis omvat bij de groote plattegrond een onder huis, hoofdverdieping, eerste verdieping met afge werkte vertrekken, tweede verdieping welke voor koopwaar is geweest benevens een zolder waar de schrijver zijn atelier heeft, tezamen 5 vloeren zonder de kelder en de vliering. Alles tesamen is dit geweest een ééngezinswoning, buiten het dienstgebouw met stalling achter den tuin in de achterstraat, de Regu liersdwarsstraat. Het bouwjaar van dit huis is nog niet bekend. Het zal gebouwd zijn ongeveer in 1670 en in ongeveer 't jaar 1700 „gemoderniseerd", bij welke ge legenheid het marmeren balcon met het bronzen hek ontstond. Dit huis draagt in den plattegrond weinig meer in zich van het oud-Hollandsche huis maar wei in de samen stelling en afwerking, vooral in de gangen, het trap penhuis, het onderhuis en de bovenverdiepingen die evenals de achtergevel iets in zich hebben van den eenvoud en de degelijkheid van de Hollandsche volks kunst en van het eerzaam ambacht. 198

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 202