Een huisje in de Oudebrugsteeg toont hoe men oudtijds de gevels kon overbouwen

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 19