de hoofdverdieping naar de eerste verdieping. Dan volgt een bescheiden trap opzij. Achter den tuin is een koetshuis met bovenwoning, ge legen aan de Kerkstraat. De gevel van dit bouwwerk aan de Kerkstraat is hoogst eenvoudig, van bruine baksteen. De gevel aan de tuinzijde is echter sierlijk, van rooden baksteen en zandsteen (nu gepleisterd en geverfd), in klassieke ordonnantie, met pilasters en met een paar ferme zuilen en met eenige groote beel den. Slechts een bescheiden deur verbindt den tuin met dit koetshuis. De woning heeft geen vensters in den achtergevel, welke als een tooneeldecor den ach tergrond vormt voor den tuin. Evenals Dortsman zelfstandig stond in de architectuur van zijn gevels, van zijn stoepen, van zijn balcons en van zijn gevelcontouren met balustraden en beelden, blijkt hij dit ook geweest te zijn in den plattegrond. Adriaan Dortsman moet een groot bouwmeester ge weest zijn. V. Het vijfde voorbeeld, het huis Heerengracht 512, is geen enkel en geen dubbel huis maar een „ander half" huis. De plattegrond vertoont de samenvoeging van II en IV. De gevel heeft, als „anderhalf" huis, 4 vensters, zoodat de ingang niet in de as ligt. De afbeelding geeft de hoofdverdieping, van den weg be reikbaar met een bijzonder hooge hoogestoep. De gang is als bij IV, de trap midden in huis als bij II. Rechts zijn twee voorname en kostelijk betimmerde kamers „en suite" Rechts is achter het trappenhuis een derde kamer. De aanbouwen aan de achterzijde zijn alleen in het onderhuis, zoodat men van de hoofdverdieping daarop ziet. Doordat het onderhuis vrij hoog is en ge lijk ligt met de tuin, is er geen buitentrap van de hoofd verdieping naar den tuin, zooals bij IV en bij VI. De 194

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 198