groep is volledige symmetrie, de huizen zijn geheel el- kaars spiegelbeeld. De Trip-huizen zijn wel de grootste en meest monu mentale woonhuizen die ooit in Amsterdam gemaakt zijn. IV. Een vierde voorbeeld is het huis Keizersgracht 672, een der huizen van den bouwmeester Adriaan Dortsman, gebouwd in 1671 waarvan de gevel reeds is afgebeeld op blz. 122 en dat nog steeds woonhuis is. De aankleeding van dit huis is in den loop der ja ren eenige keeren „gemoderniseerd" doch de platte grond is onveranderd gebleven. Hier komt men over een steenen buitentrap die recht voor den gevel ligt door den hoofdingang binnen op de hoofdverdieping. Opzij is de stoep van den weg afgesloten met een forsch ijzeren hek waarachter twee trappen omlaag gaan naar deuren van het onderhuis. Deze samenstelling is thans verdwenen en vervangen door een 18e eeuwsche stoep, maar een gaaf voorbeeld is nog te zien aan het huis Sweedenrijk, Heerengracht 462, waarvan de gevel is afgebeeld zooals deze nu is op blz. 115 en in ontwerp op blz. 121. Bij het huis Keizersgracht 672 is afscheid genomen van het aloude voorhuis.. Men komt binnen door een breede gang, welke voert naar een ruime hal, waarin de trap gelegen is. Rondom zijn 4 vertrekken gerang schikt. De achtervertrekken hebben uitgebouwde bij- ruimten. De traphal geeft met een buitentrap toegang tot een terras vóór den tuin. De plattegrond is een voudig, ruim, weinig verdeeld. Blijkbaar is de bedoe ling geweest dat de vier kamers voor bewoning wa ren en de slaapvertrekken daarboven gelegen waren. De indeeling boven is vrijwel gelijk als die eronder. De monumentale trap loopt niet door, gaat alleen van 192

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 196