houdens wat eraf ging door het aanbrengen van pla fonds onder de eikenhouten binten. Bij de smalle hui zen voorbeelden N.Z. Voorburgwal 66 en O.Z. Voorburgwal 113 werd het voorhuis in de hoogte gedeeld, werd er een balklaag met vloer in gestoken en ontstond een tusschenverdieping, een insteek, nau welijks hoog genoeg om erin te loopen, zoo laag dat men de balken van de tusschenverdieping soms op den platten kant legde en die erboven de vroegere pak huiszolder in de hoogte doorzaagde zoodat ze maar half zoo hoog werden en daardoor heel wat minder sterk. Hier is dan een huis in een huis. Het oudste huis komt aan 't licht wanneer de electriciteitsleidingen ver nieuwd moeten worden en de luikjes in de vloeren open komen. Dan ziet men de bovenzijde van de stuc- plafonds en tevens de eikenhouten moerbinten er boven. Zelfs zijn er wel eens drie, ja vier plafonds boven elkaar die tezamen een halven tot een heelen meter hoogte innemen. Wanneer men twijfelt of er boven een plafond nog iets is, mete men de hoogte van 't vertrek in de kamer en in het trappenhuis de hoogte van vloer tot vloer. Dan blijkt hoe dik de ruim te tusschen vloer en plafond is. De luikjes van gas fitter en electricien geven verder een inzicht. Toen de zaal eenmaal ontstaan was en de ontvangst en het feest met gasten daarbij ging behooren, kwam er behoefte aan een bijvertrek, niet zoozeer bij de woning als wel bij de zaal. Dit gaf aanleiding tus schen de binnenplaats en de zaal een klein vertrek te ontwerpen, een kabinet, dienende voor de kleeding van de gasten en voor personeel dat niet in de keuken behoorde. Want de staf personeel werd steeds grooter. Wist men in het oudste huis slechts van een keu kenmeid, het geperfectionneerde heerenhuis vroeg 182

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 186