I Xx Cjy m g q <4 UL MMIM nó rnexJ Plattegrond 5. Het laat 17e eeuwsche heeren huis met een zaal. De slaap kamers zijn op de verdieping umi Plattegrond 6. Het 18e eeuwsche heerenhuis met een kabinet bij de zaal. De slaapkamers zijn boven Amsterdamsche Woonhuizen 12*

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 185