met open haardvuur. Op den plattegrond 4 zijn er wel vier. Daarvoor was een flinke turfzolder noodig. Dat kon wel, want de drie of vier zolders boven de afge beelde vertrekken waren ledige ruimten voor de ber ging van koopwaar. Ook het onderhuis, dat onder het geheele voorhuis was, was voor koopwaar of voor pak kisten en vaten. In dit onderhuis was tevens de keu ken, onder de binnenkamer, onder het achterhuis, maar ook wel onder de binnenplaats met alleen bovenlicht. Een dergelijk ontwerp, eveneens uit Vingboons' boek, is afgebeeld op blz. 103. Hier ziet men reeds de deur opzij zoodat de kleine zijkamer van plattegrond 4 wordt tot een voorkamer. Door het scheeve terrein is de gang nog ruim, zoodat er nog eenige herinnering overblijft aan het voorhuis. Er zijn twee binnenplaat sen, één op de gewone plaats en een kleinere om de trap, de gang en het voorhuis te verlichten. Aan den achtergevel is een uitbouw die op een terras uitkomt, begrensd door een balustrade, waarachter een tuin is gelegen. De aanleg van dezen tuin, van haagjes in sierlijk ornament wijst erop dat er alleen een omgaand paadje was en dat overigens de tuin alleen was voor het schoone uitzicht, niet om erin te vertoeven. Wilde men buitenshuis zijn, dan was daarvoor het terras. Dit terras is weer hetzelfde als de vroegere binnenplaats, een plek waar men in de buitenlucht kon vertoeven, evenals de stoep met de hooge stoep en de zitbank die daarop was. Want waar kon men elders in de buitenlucht vertoeven zonder op den openbaren weg te wandelen? Plantsoenen of parken waren on bekend, de laatste vierkante voet binnen de vesting- was volgebouwd. Tuinen zouden eerst later komen en plantsoenen nog later. De plattegrond 4 met dien van blz. 103 zijn in den tijd te rangschikken tusschen 1630 en 1660. 178

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 182