13 Brand van het oude stadhuis in 1652. De groote branden maakten het noodig de huizen niet meer van hout maar van steen te maken. Kaar een ets van Jan de Baen, de eenige bekende ets van dezen meester

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 17