naamd In de Steenrotse, verloren gegaan bij de ramp van Middelburg. De Amsterdamsche huizen van dit type zullen een lage keuken gehad hebben met daar boven een opkamer. Achter de binnenplaats werd een afzonderlijk bouw werk gemaakt dat met den achterkant aan 't water lag of aan een achtergelegen burgwal uitkwam, want men vindt ze ook aan den O.Z. Voorburgwal met het achterhuis aan den O.Z. Achterburgwal en ook enke le aan den N.Z. Voorburgwal met de achterzijde aan den N.Z. Achterburgwal, nu Spuistraat geheeten Hierbij wordt opgemerkt dat tusschen de burgwallen geen achtererven, geen tuinen zijn, alleen enkele bin nenplaatsen. Het nieuwe element, dat in den platte grond 3 naar voren komt is de binnenplaats, de hof. Deze is geplaveid met plavuizen, verglaasde bakken of met Zweedsche tegels van roodbruine natuursteen. De wanden van de binnenplaats zijn gemetselde muren die veelal in lateren tijd bepleisterd of gewit werden, om meer licht te weerkaatsen in de vertrekken. Toen de binnenplaats eenmaal uitgevonden was met het bijbehoorende achterhuis, lag het voor de hand dat men bij vernieuwing van een huis dezen plattegrond voor woonhuis bruikbaar maakte, hetzij aan de burg wallen, hetzij aan de grachten. Aan de burgwallen had men voor en achter licht en omdat vóór deftiger is dan achter, kwam de voorgevel aan den voorburgwal en de achtergevel aan den achterburgwal. Zoo ziet men bij het zoojuist gerestaureerde huis N.Z. Voor burgwal 66, een huis van 1688 dat in de 18e eeuw ver vormd werd tot een Louis XV interieur, dat de ach tergevel aan de Spuistraat geen buitendeur heeft en daarom geen huisnummer draagt. Aan de nieuw ont worpen grachten werden ruime erven gemaakt met flinke diepte. Daar kon niet alleen het nieuwe type 175

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1946 | | pagina 179